Missatge d'avís

This form submits changes to your default configuration and may need to be entered from www.actel.es. ×

You are here

Organització

Els òrgans socials bàsics d'una cooperativa són: l'assemblea general, el consell rector, la direcció i l'interventor de comptes. L'assemblea general, ordinària o extraordinària, està integrada per totes les persones sòcies i és l'òrgan d'expressió de la voluntat social. Els acords que es prenen de compliment obligat per a tots els socis. El consell rector, integrat per unes quantes persones sòcies escollides per l'assemblea, és l'òrgan de representació i govern de la societat i vetlla pel correcta desplegament de les directrius establertes en l'assemblea general.

Documents relacionats

Comparteix a
IberAlfa SCCL · C-53 Km 137,1 · Ctra. Balaguer - Tàrrega · Bellcaire d'Urgell · · T. 973 58 64 75 · F. 973 58 64 46